قهوه چی
پتانسیل یک آشپز

توان و پتانسیل یک آشپز

توان و پتانسیل یک آشپز توان و پتانسیل یک آشپز تا چقدر میتونه در عمر کاری او تاثیرگذار باشه؟ آیا کار درست و ماندگار آن چیزی است که ما در کنار همه بی ارزشی ها کاری ارزشمند را انجام بدیم؟ صرفا فعل یک کار میتونه توجیه کننده عوامل دیگه یک اثر نهایی باشه؟ خلاقیت به […]

آشپز و سر آشپز

آشپز و سر آشپز

آشپز و سر آشپز آشپزی یک شغل است و فرد آشپز کار تهیه و آماده‌سازی غذا را به عهده دارد. در بعضی از کشورها مانند آلمان، اتریش، سوئیس و کانادا برای کسب عنوان آشپزی، فرد باید بعد از سه سال کارآموزی در آزمونی شرکت کند و در صورت قبولی در آزمون مورد نظر می‌تواند این […]